ข่าวสาร

บริจาคซุปให้โรงพยาบาลกลาง

บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด ได้บริจาคซุปพร้อมทาน ตรา ดร.องอาจ ให้กับโรงพยาบาลกลาง

จัดโปรโมชั่นเซ็ต 990 บาทที่ Shop Channel

บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ตรา ดร.องอาจ ออกรายการช่อง Shop Channel คือซุปสุขภาพสูตรแซลมอนและสูตรเนื้ออกไก่ โดยมีการจัดโปรโมชั่นเซ็ต 990 บาท