Posted on

Product Story

Dr. Ong-ard (ดร.องอาจ)
อาหารเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ประวัติ
เรื่องราวของอาหารเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าตรา ดร.องอาจเกิดขึ้นในปี 2018 เมื่อดร.องอาจ แพร่พานิชชัย และทีมงาน พบว่าปัจจุบันคนจำนวนมากมีสุขภาพไม่แข็งแรง สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและขาดการออกกำลังกาย นอกจากนี้ในกลุ่มผู้สูงวัยก็มักจะเกิดโรคต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับวัยที่สูงขึ้นซึ่งนอกจากจะทำให้ไม่สบายแล้วยังเป็นภาระของลูกหลานที่ต้องดูแลอีกด้วย
จากปัญหาข้างต้นทำให้ดร.องอาจและทีมงานตัดสินใจร่วมกันเปิด บริษัท วันเอฟู้ด โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตอาหารเพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับสมาชิกในครอบครัวภายใต้ตราสินค้า ดร.องอาจ

ผู้สนับสนุนที่สำคัญ
บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด ได้รับการสนับสนุนจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสำเร็จรูปและอาหารเสริมชนิดผงชงดื่ม สำหรับผู้สูงอายุ จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม โดยมีผู้พัฒนาสูตรคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ Dr. Ong-ard มีสองประเภท คือ

  1. ซุป เช่น ซุปเนื้ออกไก่ผสมเมล็ดเจีย ซุปปลาแซลมอนผสมเมล็ดเจีย
  2. เครื่องดื่มชนิดชงที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยทั่วไป, ผู้ป่วยจากโรคไต, โรคเบาหวาน

ทั้งซุปและเครื่องดื่มผงนี้นอกจากจะให้คุณค่าอาหารที่สำคัญช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วยังมีรสชาติดี ทานได้สะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลร่างกายเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น