Posted on

ความดันโลหิตต่ำ

     ความดันโลหิตต่ำ คือ ภาวะที่มีความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 (mm/Hg) ในผู้ใหญ่ และในผู้สูงอายุมีค่าความดันต่ำกว่า 100/70 (mm/Hg) มักจะพบในผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตต่ำ

อาการของความดันโลหิตต่ำ

     ปกติแล้วความดันโลหิตต่ำจะไม่ก่อให้เกิดอาการใด ๆ แต่หากอยู่ในภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ จึงจะมีอาการเกิดขึ้นชั่วคราว ดังนี้

* อาการหูอื้อ

* มื้อเท้าเย็น

* เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลมกะทันหัน

* ใจเต้นแรง ใจสั่น หายใจลำบาก

* ตาพร่าเบลอ ตาลาย

* คลื่นไส้

* เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย

* กระหายน้ำ

* ระบบการย่อยอาหารไม่ดี

     ภาวะความดันโลหิตต่ำย่อมส่งผลร้ายต่อร่างกาย ทำให้เลือดไหลเวียนช้าลง เลือดไปล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ ซึ่งง่ายต่อการเกิดลิ่มเลือดทำให้หลอดเลือดอุดตัน และภาวะความดันโลหิตต่ำ ยังอาจทำให้เกิดภาวะช็อกได้ หากมีอาการขั้นรุนแรง

     นอกจากนี้ยังมีอาการหน้ามืดเมื่อเปลี่ยนท่านั่ง หรือยืนกะทันหัน ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการยกศีรษะสูงขณะนอน และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำให้อาการแย่ลง เช่น การนอนนาน ๆ การลุก หรือนั่งอย่างรวดเร็ว การอาบน้ำอุ่นจัด เป็นต้น

เมื่อความดันโลหิตต่ำควรทำอย่างไร

* หากมีอาการควรนั่งพัก หรือนอนลงทันทีโดยพยายามยกเท้าให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมอง 

* หลีกเลี่ยงการยืน หรือนั่งนาน ๆ 

* หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในเวลากลางคืน และพยายามลดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

* เคลื่อนไหว หรือออกกำลังกายในช่วงเช้าเพื่อกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจให้เพิ่มมากขึ้น อาจเป็นการไขว้ขา หรือบิดตัว เป็นต้น 

* พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการนอนดึก

 

     ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตต่ำ หรือความดันโลหิตสูงก็มีผลกระทบต่อร่างกาย อาจทำให้เกิดอันตรายได้ การดูแลตัวเอง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการพักผ่อนให้เพียงพอจึงมีความสำคัญ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และมีค่าความดันที่ปกติ

แหล่งอ้างอิง

RAKMOR MEDICAL. (23 มิถุนายน 2564). ระดับค่าความดันปกติ แต่ละช่วงวัยมีเกณฑ์ตารางค่าความดันเลือดเท่าไหร่บ้าง ?.

     สืบค้นจาก https://rakmor.com/normal-pressure/

โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ. สังเกตอาการความดันต่ำต้องระวัง.

     สืบค้นจาก https://www.sikarin.com/health/hypotension

โรงพยาบาลเพชรเวท. (12 มีนาคม 2563). รู้จักความดันโลหิต ก่อนเกิดอาการสูง-ต่ำ.

     สืบค้นจากhttps://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Hypertension