Posted on

ทำอย่างไรเมื่อเกิดความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

     ค่าความดันโลหิตปกติจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งวัดจากการบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ (ความดันช่วงบนและช่วงล่าง) แต่หากวัดแล้วได้ค่าตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไปถือว่ามีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูง แต่ต้องดูค่าตามช่วงอายุ เพราะในแต่ละช่วงอายุ ค่าความดันโลหิตจะต่างกัน นอกจากนี้ค่าความดันที่สูงอาจไม่ได้หมายถึงการเป็นความดันโลหิตสูงเสมอไปเพราะสามารถเกิดได้จากปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภาวะทางอารมณ์ การออกกำลังกาย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เป็นต้น โดยจะมีอาการเวียนศีรษะ ตึงต้นคอ ส่วนมากจะเป็นในช่วงตื่นนอน แต่สำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงมาเป็นเวลานานจะมีอาการใจสั่น อ่อนเพลีย ตาพร่ามัว หรืออาจมีเลือดกำเดาไหลร่วมด้วย

สาเหตุของการเกิดความดันโลหิตสูง

     โดยปกติผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจะตรวจไม่พบสาเหตุ แต่หากตรวจพบจะมีสาเหตุมาจากโรคหรือภาวะอื่น ๆ เช่น โรคไตเรื้อรัง เบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดจากพฤติกรรมหรือสาเหตุเสี่ยง ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไป ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และพันธุกรรม เป็นต้น

ทำอย่างไรเมื่อเกิดความดันโลหิตสูง

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อความดันโลหิต เช่น การรับประทานผัก ผลไม้ หรือธัญพืช

  • หลีกเลี่ยงอาหารประเภทของหมัก ของดอง เช่น กุ้งแห้ง ผักกาดดอง ปลาหมึกแห้ง ปลาร้า หอยดอง เพราะอาหารเหล่านี้มักจะมีปริมาณของโซเดียมสูง 

  • ควบคุม และจำกัดปริมาณแอลกอฮอล์ 

  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

  • ดูแล และรักษาสุขภาพจิตให้เป็นปกติ พยายามผ่อนคลาย ไม่เครียด หมั่นบริหารสุขภาพจิตอยู่เสมอ หรือการทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้ 

  • ยาที่ผู้ป่วยรับประทานอาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้ จึงควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยาที่ใช้ 

  • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง

     ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตต่ำ หรือความดันโลหิตสูงก็มีผลกระทบต่อร่างกาย อาจทำให้เกิดอันตรายได้ การดูแลตัวเอง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการพักผ่อนให้เพียงพอจึงมีความสำคัญ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และมีค่าความดันที่ปกติ

แหล่งอ้างอิง

RAKMOR MEDICAL. (23 มิถุนายน 2564). ระดับค่าความดันปกติ แต่ละช่วงวัยมีเกณฑ์ตารางค่าความดันเลือดเท่าไหร่บ้าง ?. สืบค้นจาก

     https://rakmor.com/normal-pressure/

โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ. สังเกตอาการความดันต่ำต้องระวัง.สืบค้นจาก

     https://www.sikarin.com/health/hypotension

โรงพยาบาลเพชรเวท. (12 มีนาคม 2563). รู้จักความดันโลหิต ก่อนเกิดอาการสูง-ต่ำ. สืบค้นจาก

     https://www.petcharavejhospital.com/th/Article/article_detail/Hypertension