Home

Dr. Ong-ard (ดร.องอาจ) อาหารเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ประวัติ

         เรื่องราวของอาหารเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าตรา ดร.องอาจ เกิดขึ้นในปี 2018 เมื่อดร.องอาจ แพร่พานิชชัย และทีมงาน พบว่าปัจจุบันคนจำนวนมากมีสุขภาพไม่แข็งแรง สาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น การทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพและขาดการออกกำลังกาย นอกจากนี้ในกลุ่มผู้สูงวัยก็มักจะเกิดโรคต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับวัยที่สูงขึ้นซึ่งนอกจากจะทำให้ไม่สบายแล้วยังเป็นภาระของลูกหลานที่ต้องดูแลอีกด้วย

          จากปัญหาข้างต้นทำให้ดร.องอาจและทีมงานตัดสินใจร่วมกันเปิด บริษัท วันเอฟู้ด โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตอาหารเพื่อสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับสมาชิกในครอบครัวภายใต้ตราสินค้า ดร.องอาจ 

ผู้สนับสนุนที่สำคัญ

         บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด ได้รับการสนับสนุนจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสำเร็จรูปและอาหารเสริมชนิดผงชงดื่ม สำหรับผู้สูงอายุ จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม โดยมีผู้พัฒนาสูตรคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ่านต่อเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด

New In

Best Seller

Showing all 10 results

Showing all 10 results