Home

Dr. Ong-ard (ดร.องอาจ) อาหารเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

กิจกรรม

      บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์ ดร.องอาจให้โรงพยาบาลราชวิถี สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และโรงรียนนายร้อยตำรวจเพื่อบำรุงร่างกายแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และคณะอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องทำงานหนักและมีความเสี่ยงสูงในช่วงเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิดอย่างมาก ผู้ที่ได้รับประทานแล้วต่างชื่นชอบคุณภาพของสินค้าในด้านการบำรุงร่างกายและรสชาติที่อร่อย

ผู้สนับสนุนที่สำคัญ

         บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด ได้รับการสนับสนุนจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปสำเร็จรูปและอาหารเสริมชนิดผงชงดื่ม สำหรับผู้สูงอายุ จากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม โดยมีผู้พัฒนาสูตรคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ่านต่อเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

บริษัท วันเอฟู้ด จำกัด

New In

Best Seller

Showing all 10 results

Showing all 10 results